Банкова сметка

БАНКОВА СМЕТКА НА КОМФОРТ–S
БАНКА: ОББ (UBB)

ИМЕ: КОМФОРТ-ЕС21 ЕООД

СМЕТКА: BG44UBBS80021020485250

SWIFT/BIC CODE: UBBSBGSF UNITED BULGARIAN BANK AD Bulgaria